Søk

Høy kvalitet på offentlige tannleger

Barn og unge i Norge får god behandling hos tannlegen, uavhengig av hvor i landet de bor. Dette viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.


Trygt å gå til tannlege

- Det er trygt å gå til tannlegen i Norge, fastslår Andreas Dobloug i Aftenposten 12. september. Dobloug er stipendiat ved Det odontologiske fakultet og en av forskerne som står bak den nye studien.

Bakgrunnen for undersøkelsen var å finne ut om det er vesentlige forskjeller mellom de offentlige tannlegene i Norge. Det er det ikke, viste det seg.

Samme diagnose, god fyllingskvalitet

Pasientene vil med stor sannsynlighet få den samme diagnosen uansett hvilken tannlege de besøker i Norge. Og kvaliteten på fyllinger som er lagt av tannleger i Norge, holder jevnt over høy kvalitet.

Studien omfattet 709 000 barn i alderen 6-18 år og 2500 offentlige tannleger. Det er alle barn og ungdom i denne aldersgruppen - og alle offentlige tannleger i Norge. Den baserer seg på data fra årene 1998-2011.

Godt samstemt

Tannlegene er svært godt samstemte i når en tann trenger behandling eller ikke. Dette gjelder også på tvers av fylkesgrenser. Dette kan skyldes nasjonale standardiserte kriterier for når en fylling skal legges samt høy kvalitet på utdanningen. I tillegg har tannhelsetjenesten fokus på etter- og videreutdanning, mener Dobloug.

 

Publisert: 20.09.2013