Søk

Helseministeren ønsker kreftfaremerking på snus

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymret for den dramatiske økningen i snusbruk de siste årene, især blant unge menn, og har nå sendt brev til EU om å få gjeninnført kreftfaremerkingen på snus.

"Norge hadde inntil år 2003 advarsler på snusproduktene om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Som følge av EU-direktiv 2001/37/EF om merking av tobakksprodukter, som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av, ble disse advarslene fjernet og erstattet med en advarsel om at snus "kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende". I ettertid er det publisert flere studier og kunnskapsoppsummeringer om helsefaren ved snusbruk, bl.a. fra IARC (2007) og SCENIHR (2007), som konkluderer med at snus er kreftfremkallende." Dette heter det i et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Kreftforeningen og Tobakksfritt (hvor NTF er medlem).

 

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har på denne bakgrunn sendt en oppfordring til EU-kommisjonen om å endre merkedirektivet. Du kan lese brevet her.

Publisert: 13.02.2008