Søk

Forslag om universell innpakning tobakk

Regjeringen sender i slutten av februar ut høringsforslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri innpakning. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og ha lik utforming.Tiltaket skal forhindre at unge blir påvirket av utseendet og design på tobakksemballasjen. Spesielt er snusboksene en stor bekymring, etter at bruken av snus har eksplodert blant unge mellom 16 til 24 år.

NTF støtter forslaget og ønsker velkommen alle tiltak som vil få ned bruk av tobakk.

  
Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider

Tobakksindustrien er ikke overraskende i mot forslaget, og mener at nøytrale pakninger vil øke smuglingen fordi lik innpaskning gjør det enklere å lage falske produktomslag. Les mer i artikkel fra DN 09.02.2015

Publisert: 14.02.2015