Søk

Føder flere barn med hofteleddskader

Kvinnelige tannleger og tannhelsesekretærer har født flere barn med hofteleddskader. Dette framgår ifølge Adresseavisen av den pågående kvikksølvundersøkelsen i regi av St. Olavs Hospital i Trondheim.

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjennomfører NTNU og St. Olavs Hospital for tiden en undersøkelse om mulige senskader hos tannhelsepersonell som følge av tidligere eksponering for kvikksølv. Et av funnene er at både kvinnelige tannleger og tannhelsesekretærer i undersøkelsen har født flere barn med misdannelser enn annet kvinnelig tannhelsepersonell og kontrollgruppen. Den misdannelsen det var størst overhyppighet av, var hofteleddsanomalier. Dette melder Adresseavisen.

 

En utvidet undersøkelse av denne sammenhengen er ønskelig. Prosjektleder Bjørn Hilt mener dette kan gi økt kunnskap om mulige sammenhenger mellom kvikksølv og reproduksjonsforstyrrelser. Hilt har derfor bedt om mer penger for å kunne gjennomføre en ny undersøkelse. AID har så langt ikke rukket å ta stilling til søknaden.

 

Oppfølgingen vil i praksis innebære at man ber alle kvinnene som svarte på spørreundersøkelsen i 2006 gi sitt samtykke til at deres persondata kobles mot data i Medisinsk fødselsregister.

 

 

Kilde: Adresseavisen 25. juli 2007

Publisert: 02.08.2007