Søk

Fire av ti 18-åringer har syreskader på tennene

På Verdens tannhelsedag 20. mars presenterer NTF nye tall som viser at ungdom mellom 15 og 24 år drikker mer enn dobbelt så mye juice, brus og smakstilsatt vann som de over 25 år.


– Våre tannleger rapporterer om langt flere syreskader i dag enn for 10 -15 år siden, særlig blant yngre og hos fysisk aktive, forteller Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening. Foreningen har valgt dette som tema for markeringen av Verdens tannhelsedag 2014.

Ny trend

Tannhelsen i Norge har gjennomgått store forandringer de senere årene. Mer enn 50 år med aktiv forebygging av tannsykdom hos barn og voksne har gitt resultater, og forekomsten av hull i tennene har gått kraftig ned. Nå advarer Den norske tannlegeforening mot en annen uheldig trend. Som følge av blant annet nye drikkevaner, er det flere som får til dels omfattende syreskader på tennene.

- Vi har sett denne trenden gjennom flere år. Mange unge, og særlig de som er fysisk aktive, vet ikke at brus, frukt- og sportsdrikker lett gir syreskader på tennene. De er opptatt av en sunn kropp og hvite tenner, men glemmer risikoen for syreskader, sier Steinum.

Bekreftes av forskning 

Trenden bekreftes også i en doktorgrad fra det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 38 prosent av undersøkte 18-åringer hadde syreskader på tennene. Av de ungdommene som var fysisk aktive, var andelen hele 64 prosent.

En fersk omnibusundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI i februar 2014, viser at 21 prosent av befolkningen mellom 15 – 24 år, drikker sportsdrikk, brus, smakstilsatt vann, smoothie eller juice tre ganger daglig eller mer. Tilsvarende andel er 12 prosent for aldersgruppen 25 – 39 og kun ni prosent hos aldersgruppen 40 år og oppover.

- Også vann med smak kan påføre tennene syreskader, fordi det har like høyt syreinnhold som brus og juice. Dette er ukjent for mange, sier Steinum.

Oppdages sent

Tannlegeforeningen bekymrer seg over at mange syreskader oppdages for sent.

- Det er viktig å oppdage syreskader på et tidlig tidspunkt om man vil beholde sterke og friske tenner. Mange oppsøker tannlegen først når skaden har blitt så alvorlig at omfattende behandling er nødvendig, sier Steinum.

- Enkle grep kan gjøre store forskjeller. Reduser inntaket av sure drikker. Vann er den beste tørstedrikken både ved trening og mellom måltidene, forteller Steinum.

 

NTF har følgende råd for forebygging av syreskader

- Benytt vann som tørstedrikk mellom måltidene og om natten.

- Begrens smådrikking av sure drikker. Drikk heller opp alt med en gang.

- Bruk om mulig sugerør. Drikken kommer i mindre grad i kontakt med tennene.

- Vent minimum 30 minutter med å pusse tennene etter du har drukket eller spist. 
   Fordi syren har gjort emaljen myk, blir slitasjen ekstra stor. Skyll heller med vann.

- Bruk en myk tannbørste og ikke puss for hardt.

- Bruk fluortannkrem og skyll med fluor daglig.

 

Publisert: 20.03.2014