Søk

Felles journal gir enklere tilgang til nødvendige helseopplysninger

Nå kan alle som behandler samme pasient i et etablert fellesskap, bruke felles journal for pasienten.

Nylig fastsatte regjeringen en forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournaler i formalisert arbeidsfelleskap. Forskriften åpner for at to eller flere virksomheter som samarbeider om å yte helsehjelp, kan bruke samme pasientjournal for den enkelte pasient.

Et formalisert arbeidsfellesskap kan være fastleger eller tannleger som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere om å yte helsehjelp til pasienter.

Felles pasientjournal krever skriftlig avtale. Forskriften oppstiller overordnede krav til avtalens innhold. De alminnelige bestemmelsene om samtykke og taushetsplikt regulerer helsepersonellets tilgang til opplysningene.

Les hele saken på Helse- og omsorgsdepartementets nettsted.

Publisert: 15.11.2012