Søk

FDI lanserer ny definisjon på 'oral helse'

FDI World Dental Federation lanserte i går en ny definisjon på "oral helse", vanligvis omtalt som munnhelse. Målet er å plassere munnhelsen som en integrert del av generell helse og velvære.

Den nye definisjonen ble vedtatt på FDIs World Dental Congress i Poznan, Polen, av over 200 nasjonale tannlegeforeninger, og vil forenkle arbeidet med å utvikle standardiserte evaluerings- og måleverktøy for datainnsamling på et globalt nivå.

Slik lyder FDIs nye definisjon:

Oral helse er mangesidig og inkluderer, men er ikke begrenset til, evnen til å snakke, smile, lukte, smake, berøre, tygge, svelge og formidle et spekter av følelser gjennom ansiktsuttrykk med selvtillitt og fri for smerte, ubehag og/eller sykdom i det kraniofaciale kompleks*

*det kraniofaciale kompleks = ben og bløtvev i ansikt og kranium

Ytterligere attributter knyttet til definisjonen sier at oral helse:
• er en fundamental del av helse og fysisk og psykisk velvære, som eksisterer langs et kontinuum påvirket av verdier og holdninger til enkeltpersoner og samfunn,
• reflekterer de fysiologiske, sosiale og psykologiske egenskaper som er avgjørende for livskvaliteten,
• påvirkes av den enkeltes endringserfaring, oppfatninger, forventninger og evne til å tilpasse seg forholdene.


For mer informasjon se www.fdiworldental.org

Publisert: 07.09.2016