Søk

​Europeisk oppmerksomhetsuke om hode- og halskreft

Denne uken markerer den europeiske foreningen for hode- og halssykdommer (European Head and Neck Society) årets «Make Sense»-kampanje, den femte oppmerksomhetsuken for hode- og halskreft. Kampanjen ønsker å øke kunnskapen om hode- og halskreft og viktigheten av tidlig diagnostisering.

mhk tidlig diagnostiseringHode- og halskreft kan være en ødeleggende sykdom og forekommer på opptil åtte områder i hode- halsområdet. Det er den syvende vanligste krefttypen i Europa, og over 150 000 nye pasienter får diagnosen hvert år. Menn har to til tre ganger høyere sannsynlighet for å utvikle hode- og halskreft, selv om forekomsten hos kvinner også øker.

Det er viktig å kunne identifisere tidlige tegn og symptomer for å overleve, ettersom 80 til 90 prosent av hode- og halskreftpasientene som blir diagnostisert og behandlet på et tidlig stadium, overlever. Her kan tannhelsepersonell spille en meget viktig rolle, da mange av pasientene melder at de første symptomene ble oppdaget under et tannlegebesøk.

Denne uken foregår det aktiviteter over hele Europa. Målet er å gi troverdig og oppdatert informasjon om hode- og halskreft for å sikre rask diagnose, behandling og oppfølging.

Som en del av kampanjen arrangerte den norske Munn- og halskreftforeningen en fagdag mandag 18. september - Klikk her for å se streaming fra fagdagen


Om Make Sense-kampanjen

Make Sense-kampanjen ledes av «European Head and Neck Society (EHNS)». Den tar sikte på å øke oppmerksomheten rundt hode- og halskreft, og forbedre behandlingsresultatet for pasienter med sykdommen. Dette vil den gjøre gjennom:
• informasjon om forebygging av sykdommen
• gi økt kunnskap om tegn og symptomer på sykdommen
• oppfordre til tidlig legebesøk for diagnose og henvisning til videre behandling

Mer informasjon om arrangementene og aktivitetene finnes på www.makesensecampaign.eu

Om EHNS

«European Head and Neck Society (EHNS)» er en internasjonal ideell organisasjon med hovedkontor i Belgia. EHNS består av enkeltpersoner, nasjonale og multinasjonale foreninger og tilhørende studentgrupper med fokus på forskning, opplæring og behandling av hode- halskreft over hele Europa. Enkeltpersoner fra resten av verden er også velkomne til å søke om medlemskap. Hensikten med EHNS er å fremme utveksling av kunnskap om alle aspekter ved hode- og halskreft sykdommer og fremme forskning, utdanning, opplæring, sykdomsforebygging og pasientomsorg på høyeste nivå. Mer informasjon om foreningen finnes på www.ehns.org

Om Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen er en foreningen for de som er strupeløse, behandlet for kreft i hode-hals regionen eller har permanent trakeostomi. Foreningen arbeider for å samordne og fremme medlemmenes interesser og være et forum for støtte og oppfølging. Munn- og halskreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen. For mer informasjon se www.munnoghalskreft.no

Om hode- og halskreft

Hode- og halskreft er enhver type kreft i hode- og halsregionen, inkludert innsiden av munnen, tungen (munnhulen), halsen (svelget) og strupehodet. Den inkluderer ikke øynene, hjernen, ørene eller spiserøret. Denne kreftformen begynner vanligvis i plateepitelcellene i slimhinnene som inne i munnen, nesen og halsen. Les mer om hode- og halskreft på www.kreftforeningen.no

Publisert: 19.09.2017