Søk

Etikk på dagsorden for NTFs tillitsvalgte

Tillitsvalgte tannleger fra NTFs lokalforeninger, spesialistforeninger og sentrale foreningsledd hadde satt etikken i sentrum da de møttes på Forum for tillitsvalgte i Nydalen i Oslo 18.- 19. april.

Sammen med etikk og odontologi, oppfølging av tannhelsemeldingen (St.meld. nr 35; 2006-07) og informasjonsvirksomhet var kriterier for nødvendig tannbehandling en hovedpost på programmet. Det siste var også tema for gruppediskusjoner.

 

Dertil fikk møtedeltakerne kortfattede oppdateringer på en del aktuelle områder:

-         Forbudet mot kvikksølv/amalgam

-         Norsk Pasientskadeerstatning for privatpraktiserende

-         Elektronisk kommunikasjon

-         Obligatorisk etterutdanning

-         NTFs intranett

-         Spesialistmangel

-         Bruk av IP-telefoni

 

Presentasjoner fra møtet

Logg inn først, så finner du disse i Aktuelt på siden for Forum for tillitsvalgte.

Publisert: 18.04.2008