Søk

Dårligere karriereutvikling for kvinnelige forskere

Kvinnelige forskere har en tregere karriereutvikling enn menn, og de er dessuten overrepresentert i undervisningsrettede og midlertidige stillinger. Det viser en ny rapport fra NIFU.

Norsk forskning preges av stor ulikhet i kjønnssammensetningen mellom sektorer, institusjonstyper, fagområder og stillingskategorier. NIFU-rapporten viser likheter og ulikheter i kvinners og menns karriereløp i det norske forskningssystemet de siste ti årene.

Næringslivet dårligst
Næringslivet har lavest kvinneandel. I 2009 deltok 16 000 kvinner i forskning i Norge, noe som tilsvarte en kvinneandel på 35 prosent. Andelen kvinner varierte mellom 44 prosent i universitets- og høgskolesektoren, 39 prosent i instituttsektoren og 21 prosent i næringslivet.

Talentene må utnyttes
- Jevnere kjønnsbalanse er ikke lenger bare et spørsmål om å oppnå demokratiske mål om likestilling, men handler også om å utnytte de talentreservene vi kan dra nytte av i en kunnskapsbasert økonomi, uttaler forsker i NIFU, Agnete Vabø.

Les mer på NIFUs nettsted.

 

Publisert: 21.09.2012