Søk

Den vanskelige kvikksølvdebatten

Det er viktig å ta problemet med kvikksølv i arbeidsmiljøet på alvor. Men det tjener verken saken eller dem som virkelig er rammet om den overdimensjoneres. Nye forskningsresultater som ventes i november, vil trolig kunne gi flere svar.

Tannlegeforeningen har med interesse fulgt med i Aftenpostens artikkelserie om kvikksølvproblematikken i tannhelsetjenesten. Også tannleger har vært eksponert for kvikksølv i arbeidsmiljøet, om enn i noe mindre grad enn tannhelsesekretærene. Men det er viktig å holde seg til det man faktisk vet i denne saken. Hva er nå egentlig det?

 

En forskergruppe ved St. Olavs hospital i Trondheim har konkludert med at tidligere eksponert tannhelsepersonell som har symptomer på kognitiv skade, bør vurderes grundig med en arbeidsmedisinsk utredning med tanke på om deres sykdom bør godkjennes som yrkessykdom etter folketrygdloven og lov om yrkesskadeforsikring. I så fall vil de ha rett til erstatning.

 

I Aftenpostens artikkelserie har dette nærmest blitt omskrevet til at tusenvis av tannhelsesekretærer skal ha fått alvorlig sykdom, og at de nærmest uten videre har krav på erstatning. Dette synes det ikke være grunnlag for å hevde så langt. I tillegg har Aftenposten skrevet at urinprøver fra 1973 viste at tannhelsesekretærer hadde kvikksølvverdier som var 2000 ganger høyere enn normalt. Dette har vist seg å være direkte feilaktig. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet er kritisert i relativt kraftige ordelag og begge har gått ut med sine tilsvar som kan leses her (STAMI) og her (A-tilsynet).

 

Første del av en undersøkelse om sammenhengen mellom kvikksølv i arbeidsmiljøet i tannhelsetjenesten og mulige helseskader hos personellet foreligger. Saken er tidligere omtalt her på nettstedet. Sammenliknet med en kontrollgruppe rapporterte tannhelsesekretærene mer kognitive symptomer (sinnsstemning, hukommelse, konsentrasjonsevne, søvnproblemer, nevrologiske symptomer, psykosomatiske symptomer, utmattelse), mens tannlegene jevnt over lå noe lavere. For både tannleger og sekretærer var det en sammenheng mellom økende grad av estimert eksponering for kvikksølv og økende forekomst av kognitive symptomer. Dette vet vi altså i dag.

 

Forskerne ved St. Olavs hospital gjennomfører nå grundigere undersøkelser på om lag 100 personer. I den nye studien skal deltakerne gjennom en nevropsykologisk undersøkelse, der hukommelse, konsentrasjonsevne og kombinasjonsevne testes. Disse undersøkelsene tar lengre tid enn planlagt, og neste rapport kommer derfor tidligst 1. november.

 

Inntil da er det etter Tannlegeforeningens oppfatning fornuftig å vente med de bombastiske uttalelsene. Det er viktig å ta problemet med kvikksølv i arbeidsmiljøet på alvor. Men det tjener verken saken eller dem som virkelig er rammet om den overdimensjoneres. Tannhelsepersonell som gruppe bør ikke gjøres sykere enn de i virkeligheten er.

Publisert: 03.05.2007