Søk

Debattmøte: Antibiotikaresistens – vår tids største helsetrussel

Under årets Arendalsuke inviterer Veterinærforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier.

Hver dag tar nordmenn valg som påvirker forekomsten av antibiotikaresistens. Vet vi nok om konsekvensene? Og hva gjør vi for å bremse bakterietrusselen?

Under årets Arendalsuke inviterer vi til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier. Våre medlemmer møter på utfordringer i sine kliniske hverdager som tilsier at det må mer til en retningslinjer og handlingsplaner for å snu den skremmende utviklingen. Vi har invitert kjente politikere og sentrale fagpersoner som vil fortelle om trusselbildet og se på konsekvensene og kostandene dette har for samfunnet vi lever i. VELKOMMEN!

Les mer om Arendalsuka på www.arendalsuka.no

Hva: Debattmøte om antibiotikaresistens
Hvor: Solsiden Brasserie, Pollen, Arendal
Når: Torsdag 18. august 2016, kl. 16:00 - 18:00

Moderator: Anne Grosvold

Medvirkende:

  • Jon Georg Dale, Landbruks- og matminister
  • Harald Gjein, Direktør i Mattilsynet
  • Dag Berild, Lege og antibiotikaforsker ved UiO
  • Torgeir Micaelsen, Stortingets helse- og omsorgskomité
  • Henning Sørum, Veterinær og professor i mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU-Veterinærhøgskolen
  • John-Arne Røttingen, Dr.med. og områdedirektør for smittevern i FHI
  • Heming Olsen-Bergem, Spesialist oral kirurgi og oral medisin ved UIO

NB: Onsdag 17. august holder vi også kurs om hvilke konsekvenser antibiotikaresistens har for tannbehandling. Les mer under Kurs og utdnning
 

Illustrasjonen viser andel (%) av prøver fra blod eller cerebrospinalvæske med MRSA. ECDCs rapport ”Antimicrobial resistance surveillance in Europe” (2013)

 

Publisert: 10.06.2016