Søk

Bruk av Cone Beam CT krever spesialistkompetanse

Statens strålevern har nå slått fast at bruk av Cone Beam CT innen odontologi krever tilgang på tannlege med spesialistkompetanse i kjeve- og ansiktsradiologi.

Strålevernet har bedt NTF om å informere medlemmene om at virksomheter som bruker Cone Beam CT (CBCT) innen odontologi, må ha tilgang på tannlege med spesialistkompetanse innen kjeve- og ansiktsradiologi.

 

CBCT gir stråledoser i størrelsesorden 10-100 ganger høyere enn ved ordinære panoramaundersøkelser utført med OPG og cephalostat. Videre produserer CBCT avanserte snittbilder på lik linje med vanlige CT skannere. Kravet til spesialistkompetanse skal sikre en berettiget og optimal bruk av apparaturen samt en forsvarlig og korrekt diagnostisk vurdering av snittbildene. Kravene forbundet med CBCT harmoniserer med kravene til vanlig medisinske CT skannere.

 

Virksomheter som ønsker å anskaffe og bruke CBCT må være godkjent av Statens strålevern (jf. Strålevernforskriften § 5 bokstav g), i motsetning til virksomheter som bruker vanlig dental røntgenapparatur (bitewing, OPG og cephalostat) som kun er underlagt forenklet meldeplikt til Strålevernet. Ytterligere informasjon vedrørende strålevernsforskriften, godkjenning og melding finnes i Veileder 5 som kan lastes ned fra Strålevernets hjemmeside www.stralevernet.no (under regelverk).

Publisert: 08.02.2008