Søk

Bildeadvarsler på sigarettpakkene

Fra 1. juli skal alle sigarettpakker ha helseadvarsler med bilder. Bildeadvarslene skal være i farger og kombineres med en generell advarsel om helsefarene ved røyking og telefonnummeret til Røyketelefonen 800 400 85.

For andre tobakksprodukter skal slike advarsler tas i bruk senest 1. januar 2012. Nærmere 30 land har innført eller besluttet å innføre bildeadvarsler på tobakkspakkene og de norske advarslene er de samme som brukes i andre europeiske land.

 

Forslaget om å innføre et krav til bildeadvarsler fikk sterk støtte av nesten alle høringsinstansene da det var på høring i 2009. Forskning viser at bildeadvarsler er langt mer effektive enn dagens tekstadvarsler.

 

Saken er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets nettsted.

Publisert: 04.07.2011