Søk

Bekymring for tannhelsetjenester på billigsalg

I april kunne man i lokalaviser i Østfold lese om en nyetablert tannklinikk i Moss som lover 30-50 % billigere tannhelsetjenester ved bruk av utenlandske tannleger. NTF sender nå en bekymringsmelding til fylkesmannen.

Konseptet er i følge avisen bygget på at det flys inn utenlandske tannleger, som hyres inn for 6 måneder før de returnerer til hjemlandet. Ved å ha en kort, midlertidig kontrakt vil tannlegene slippe å betale norsk skatt, noe som gjør at lønningene kan holdes nede.

Tannlegeforeningen ser med bekymring på denne utviklingen. For det første undergraver dette den norske velferdsmodellen, men det viktigste er likevel at pasientrettigheter og pasientsikkerheten er truet.

Pasientkommunikasjon, kontinuitet i behandlingsløpet, krav til etterutdanning og innsikt i det norske trygdesystemet er alle faktorer som settes på spill med en slik ordning.

De innleide tannlegene snakker ifølge medieoppslagene bare engelsk, og sekretæren skal derfor sørge for at pasientene får all informasjon på norsk. Dette er etter NTFs mening et brudd med norske lover og forskrifter. Journalforskriftene fastslår at pasientjournalen skal føres på norsk, dansk eller svensk. Bruk av tredjeperson til å oversette, eventuelt også føre journal på vegne av tannlegen, er i strid med journalforskriftene.

Norske myndigheter har strenge krav til utvikling og vedlikehold av systemer for å kunne garantere pasientsikkerheten. NTFs medlemmer jobber kontinuerlig med å oppfylle disse kravene. Vi forventer at kravene er absolutte, og at det ikke blir gjort unntak i saker slik som denne. NTF har i dag, 9. mai, sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Østfold og bedt dem se nærmere på de mulige bruddene på helsetjenestelovgivningen.


Les også Gunnar Amundsen (leder SNU) sitt innlegg om saken i tannblogg.no 7/5

Les artikkelen i Fredrikstad Blad 24/4

Publisert: 09.05.2014