Søk

Behandlingstilbud ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger utredes

Helsedirektoratet er i ferd med å planlegge et prosjekt for utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra kvikksølvholdig tannfyllingsmateriale; dvs. amalgam.

NTF bistår Helsedirektoratet

Oppdraget er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, og det tas sikte på igangsetting i løpet av 2011. NTF bisto nylig Helsedirektoratets arbeidsgruppe med en spørreundersøkelse til 995 av foreningens yrkesaktive medlemmer. Svarprosenten var dessverre svært lav, bare 388 (39 %) besvarte undersøkelsen.

 

Prosjekt over flere år

Helse- og omsorgsministeren kommenterte nylig prosjektet i brev til Stortinget vedrørende et spørsmål til skriftlig besvarelse. Spørsmålet gjaldt behandlingstilbud til personer som mener at der er kvikksølvforgiftet. I brevet fremgår det at arbeidet vil gå over flere år og omfatte både test- og kontrollgrupper.

 

Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratets Nasjonale retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer (IS-1481) fra 2009 omhandler bl.a. eksponering av kvikksølv fra amalgamfyllinger. Der slås det fast at det på det tidspunkt ikke fantes internasjonalt anerkjente tester som kan bekrefte eller avkrefte at kvikksølv fra amalgamfyllinger gir generelle helseplager hos enkeltpersoner, som for eksempel kvikksølvforgiftning.

 

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen viste for øvrig til muligheten for utredning ved arbeidsmedisinske avdelinger når det gjelder mistanke om kvikksølvforgiftning i yrkessammenheng. Hele svaret leser du her.

Publisert: 07.07.2011