Søk

Antall akademikere i rask vekst

I perioden 1996 - 2006 økte antall sysselsatte akademikere fra 107 000 til 180 000 ifølge en undersøkelse som Akademikerne har fått utført. Kvinneandelen har økt betraktelig. Nesten 2/3 av veksten skjedde i privat sektor. Og kommunesektoren taper i kampen om den akademiske arbeidskraften.

NIFU STEP har på oppdrag fra Akademikerne gjennomført en undersøkelse om utviklingen i det akademiske arbeidsmarked i perioden 1996 - 2006.

 

Sektor

Stadig færre akademikere jobber i offentlig sektor, som tradisjonelt har vært akademikernes viktigste arbeidsmarked. Den relative andelen som var sysselsatt i det offentlige ble redusert fra 48 % i 1996 til 43 % i 2006. I Staten har økningen vært på 21 %, mens kommunesektoren bare kan framvise en vekst på 9 %. Den største økningen har privat sektor hatt - hele 62 %.

 

Kjønn

Kvinneandelen blant sysselsatte akademikere har økt fra 25,6 til 35,3 fra 1996 til 2006. Blant nyutdannede akademikere er det nå flere kvinner enn menn. I helsefagene er nærmere halvparten av den akademiske arbeidsstyrken nå kvinner. Yrkesdeltakelsen blant kvinnelige akademikere er fortsatt noe lavere enn blant de mannlige, og særlig er deltidsarbeid mer vanlig blant kvinner enn blant menn.

 

Fag

Antallet sysselsatte akademikere med økonomisk/administrativ utdanning har økt betydelig, med over 230 prosent. Også samfunnsfag, jus og humaniora har hatt stor vekst (ca 80 %), mens veksten har vært lavere for helsefag (54 %) og matematikk/naturvitenskap og teknologi (48 %).

 

Alder

I 2006 var det flest sysselsatte akademikere i aldersgruppen 50 år og eldre i humanistiske fag (43 %) og helsefag (42 %). Innenfor disse fagområdene vil en stor andel av arbeidsstyrken nå pensjonsalder og gå ut av arbeidslivet i løpet av de neste 10-15 år.

 

Les mer på Akademikernes nettsted.

Publisert: 27.11.2007