Søk

Anne Lindboe har overtatt som barneombud

Fra juni 2012 heter vårt nye barneombud Anne Lindboe. Hun har bakgrunn som barnelege og forsker. NTF gratulerer og inviterer til videre samarbeid.

Om Lindboe
Lindboe har vært overlege ved Barneavdelinga ved Oslo Universitetssykehus siden 2008 og forsker på Folkehelseinstituttet siden 2010. Hun er den første som omfattes av den nye ordningen med at barneombudet kun sitter i en periode på seks år. Les mer her.

Om Barneombudet
Barneombudet er et uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt organ som formelt sorterer under Barne- og likestillingsdepartementet. Verken Storting eller Regjering har instruksjonsmyndighet over ombudet.

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser i samfunnet og følge med i utviklingen av barns oppvekstvilkår. Ombudet skal følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet. Les mer på Barneombudets nettsted.

Barneombudet og tannhelsetjenesten
Det forrige ombudet, Reidar Hjermann, var opptatt av tannhelsetjenestens rolle i å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Han oppfordret blant annet helseministeren til å sørge for melderutiner til barnevernet for tannleger og tannpleiere som mistenker omsorgssvikt.
Les saken her.

NTF vil gjerne møte det nye barneombudet for å diskutere hvordan samarbeidet med tannhelsetjenesten best kan videreføres, og vil ta initiativ til å dette etter sommeren.

 

Publisert: 02.07.2012