Søk

Anker ikke kvikksølvdom

Arbeidsdepartementet vil ikke anke kjennelsen fra Trygderetten for tannhelsesekretærer som fikk godkjent sine helseplager som yrkesskade som følge av kvikksølveksponering.

Ifølge Departementet innebærer dette ikke at det er tatt noe standpunkt til konsekvensen av Trygderettens kjennelser for de øvrige sakene på dette området som NAV har til behandling.

 

Les hele saken på Arbeidsdepartementets nettsted.

 

Les også referat fra Stortingets debatt om saken på nettstedet til Tannhelsesekretærenes Forbund / Parat.

Publisert: 14.02.2011