Søk

Anbefalinger for tannklinikker i områder med mistenkt parasittinfisert springvann.

Vannfiltre kan gi god nok effekt til at tannbehandling kan gjennomføres. Tannlegearbeid kan også utføres under optimal bruk av kofferdam. Skyllevann til pasienten må kokes i minst tre minutter før bruk.

I samråd med helsemyndighetene har NTF konkretisert følgende anbefalinger:

 

·        Bruk av kofferdam forhindrer at vann fra tannlegeutstyr kommer inn i mage/tarm-systemet. Alt tannlegearbeid som kan utføres under optimal bruk av kofferdam er derfor tilrådelig i den aktuelle situasjonen. Dette bekreftes fra fakultetshold.

·        Anbefalte filtre gir god nok effekt til at flere tannbehandlingsprosedyrer kan gjennomføres.

·        Skyllevann til pasienten må kokes i minst tre minutter før bruk.

 

Om kofferdam

Riktig påsatt kofferdam gir sikkerhet for at kjølevann fra tannlegeutstyr (turbin, vinkelstykke, treveissprøyte og scaler) ikke når mage/tarmkanalen. De aktuelle parasittene fester seg ikke til gingiva, slik at mikroeksponert gingiva ikke representerer infeksjonsfare.

 

Om skyllevann

Mattilsynets veiledning til drikkevannsforskriften angir de krav som gjelder på området. God håndhygiene og koking av vann er viktig. Det henvises dessuten til Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Om filter

Oocystene - herunder Giardia parasitten - tåler klor, og de drepes derfor ikke ved vannbehandlingen i de fleste store norske vannverk. UV-bestråling og membranfiltrering av drikkevann kan inaktivere oocystene. For UV-filter anbefaler Folkehelseinstituttet en kapasitetsverdi høyere enn 30 milliwattsekunder pr kvadratcentimeter. Med tanke på virus og andre mulige senere vannbårne infeksjoner kan 40 mWsek/cm2 anbefales som en aktuell EU-standard når vannfilter først skal anskaffes.

 

Det finnes også membanfilter til tannlegeutstyr som effektivt fjerner mikrober og parasitter. Se nevnte veiledning til drikkevannsforskriften og nettstedet til OTS for mer opplysninger.

 

Viktig å merke seg

Pasienter med sterk immunsvikt bør ikke utsette seg for parasittinfeksjoner. Tannbehandling av slike pasienter bør derfor utsettes til vannsituasjonen i Oslo er bedre avklart.

Følg med på Vann- og avløpsetatens nettsted for fortløpende informasjon om saken.

Publisert: 18.10.2007