Søk

Amalgam forbudt fra 2008

Miljøverndepartementet forbyr kvikksølv i produkter fra 1. januar. Forbudet rammer blant annet bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer.

Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Blant annet vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.

 

Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer. Unntaket gjelder ut 2010.

 

Tannlegeforeningen har så langt ikke mottatt noe varsel fra Miljøverndepartementet om at forskriftsendringen er vedtatt eller om iverksettingstidspunktet, men har fått kjennskap til saken kun gjennom vår medieovervåking. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å varsle medlemmene om forholdet på et tidligere tidspunkt, noe vi beklager sterkt.

 

Les Miljøverndepartementets pressemelding her.

Publisert: 22.12.2007