Søk

Aldrende arbeidsstyrke betyr økonomisk vekst

En aldrende arbeidsstyrke er bra for den økonomisk veksten. Men de eldre må røves tilbake til arbeidslivet hvis behovet for arbeidskraft skal dekkes. Begge deler ifølge nettsidene til Senter for seniorpolitikk.

Aldrende arbeidsstyrke bra for den økonomiske veksten
Hovedutfordringen når vi skal sørge for å utnytte seniorenes ressurser blir ifølge Nova-forsker Per Erik Solem å få arbeidsgiverne til å ta i mot de eldre som ønsker å jobbe. Hans samling av forskningsresultater slår hull på myten om fallende produktivitet og reduserte arbeidsprestasjoner med en aldrende arbeidsstokk. Svenske forskere har kommet til at en aldrende arbeidsstyrke er bra for den økonomiske veksten. Les saken her.

Fleksibilitet nødvendig
Eldre må røves tilbake til arbeidslivet hvis behovet for arbeidskraft skal dekkes, ifølge sosiolog og BI-forsker Gudmund Hernes. Vi må ta inn over oss at aldring er en livsfase der det blir stadig større forskjeller på folk, og at løsninger for eldre i arbeidslivet derfor må være fleksible. Og vi må skape en annen type arbeidsliv i det århundret vi er inne i enn det vi har hatt til nå. Les det her.

Du finner mer stoff på nettsidene til Senter for seniorpolitikk.

Publisert: 04.05.2007