Søk

Alder gir anledning til lovbestemt forskjellsbehandling

Oppsigelse på bakgrunn av kjønn eller hudfarge er selvsagt ulovlig. Men lovbestemt diskriminering på grunn av alder går fint.

Arbeidsmiljøloven sier nemlig at når aldersgrensen på 70 år inntrer, så kan man sies opp uten annen grunn. Det er også avsagt flere dommer der ansatte har blitt sagt opp tidligere fordi virksomhetens ordinære aldersgrense er 67 år.

Dette er utgangspunktet for en debattartikkel som Akademikernes leder Knut Aarbakke har på trykk i DN mandag 6. august.

Les hele saken her.

Publisert: 09.08.2012