Søk

Advarer mot håndholdt dentalt røntgenapparat

Statens strålevern advarer mot kjøp av en bestemt type håndholdt dentalt røntgenapparat. Dette apparatet gir svært høye stråledoser både til operatør og pasient.

 

Statens strålevern har bedt NTF om å videreformidle følgende advarsel til medlemmene:

Det britiske Health Protection Agency (HPA) har sendt ut et brev som beskriver strålevernet rundt bruken av et håndholdt dentalt røntgenapparat. De konkluderer med at apparatet har mange alvorlige mangler, oppfyller ikke gjeldende sikkerhetsstandarder og er heller ikke CE-merket. Måling av stråledoser avdekket manglende skjerming rundt røntgenrøret og dårlig kollimering av røntgenstrålen. Dosenivåene er svært høye, og ved normal til hyppig bruk vil dosene til operatør overstige dosegrensene. Pasientdosene vil også ligge langt over typiske referansedoser. Ved hyppig bruk kan dosenivåene føre til akutte stråleskader på operatørens hender.

Røntgenapparatet selges via internett og kan importeres direkte fra Kina til en svært lav pris. Apparatet markedsføres under ulike navn. Apparatet som har vært til testing hos HPA går under navnet ”Tianjie Dental Falcon”.

Strålevernet minner om at alt medisinsk teknisk apparatur som markedsføres og brukes i Norge skal være CE-merket. Bruk av nevnte røntgenapparat er derfor ikke lovlig i Norge. Strålevernet er ikke kjent med at dette apparatet finnes i Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt Eva G. Friberg, seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk, telefon 67 16 26 20.

Se brevet frå Statens strålevern.

 

Publisert: 06.07.2012