Søk

60-åringer fra Hedmark: Hva har skjedd med tannstillingen siden 1. klasse?

I 1950 fikk alle førsteklassinger i Hedmark fylke undersøkt tannstillingen sin. Få av disse "barna", som nå er i 60-årsalderen, har hatt tannregulering. En ny undersøkelse skal se på hvordan tannstillings- og bittfeil utvikler seg gjennom livet uten behandling.

I 1950 reiste tannlege og spesialist i kjeveortopedi Erik Stein Telle rundt i Hedmark fylke og så på tannstillingen til alle førsteklassingene. Til sammen 2 500 barn i alderen 7 / 8 år deltok i undersøkelsen. Tannstillingen ble registrert på hullkort, og Telle tok også fire bilder av tennene til hvert av barna. Undersøkelsen var et samarbeidsprosjekt mellom daværende Helsedirektoratets tannlegekontor og Avdeling for kjeveortopedi ved Norges Tannlegehøyskole. I sine siste leveår overlot Telle materialet til Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo med tanke på at det skulle foretas en etterundersøkelse. Dette er et unikt materiale fordi man må regne med at få eller ingen fra Hedmark fikk tannregulering på 1950- tallet. Det vil derfor være mulig å finne ut hvordan feil i tannstilling og bittforhold utvikler seg uten tannregulering. Forutsatt at de som inviteres til å delta melder seg, blir dette en såkalt "langtidsundersøkelse" som så vidt vites ikke er gjort noen andre steder i verden.

 

Hvem blir invitert?

Professor emeritus Rolf E. Berg, Sandefjord som er prosjektleder og registreringsansvarlig, her sendt ut invitasjon til ca. 250 av dem som ble undersøkt i 1950. Han har delt materialet inn i fem grupper etter hvilke feil som ble registrert den gang: 1. Ingen feil, 2. dypt bitt, 3. underbitt, 4. kryssbitt og 5. mindre estetiske avvik. Femti personer fra hver gruppe er trukket ut og har mottatt invitasjon til undersøkelsen, som er godkjent både av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk forskningsetikk Sør-Norge. Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark er også samarbeidspartner i undersøkelsen.

           

Hva går undersøkelsen ut på?

Undersøkelsen kan foregå hjemme hos den enkelte eller eventuelt på nærmeste tannklinikk. Professor Berg vil intervjue etter et på forhånd bestemt opplegg om vedkommendes forhold til sine tenner og hva de eventuelt ikke er fornøyd med. Så vil han foreta en enkel undersøkelse med munnspeil og ta bilder av munn og tenner, som er mest mulig lik de bildene som ble tatt ved den første undersøkelsen. En elektrisk tannbørste er "premien" man får for å stille opp.

 

Hva kan undersøkelsen fortelle?

Om lag 1/3 av alle norske barn får i dag tannregulering. Omtrent tilsvarende andel får slik behandling i de land vi bruker å sammenligne oss med. For noen av disse behandlingene vil avgjørelsen om behandling være basert på pasientens og/eller de foresattes skjønn. Det er gjort mye forskning omkring behandlingsbehov og behandlingsresultat innen kjeveortopedi, men det finnes ingen studier som i et livstidsperspektiv kan fortelle hva som skjer når feilstillinger ikke blir behandlet. Det vil derfor være svært verdifullt å undersøke disse hedmarkingene som nå er i 60-årsalderen for å se hvordan tennene og bittet har utviklet seg, og ikke minst få høre fra deres egen munn hva de mener om sine bittforhold. For tannleger som henviser barn til kjeveortopedisk behandling og for spesialistene selv vil disse funnene være viktige når man skal gi råd til barn og foreldre om behovet for tannregulering.

 

Publisert: 08.02.2007