Søk
Hjem     Medlem     Medlemsfordeler  

ID-kort for tannleger

Som ordinært medlem av NTF kan du få utstedt ID-kort av bankkorttype. Du må forplikte deg til å returnere kortet dersom medlemskapet opphører eller autorisasjonen bortfaller.

Bestillingsformular for identitetskort fås ved henvendelse til sekretariatet eller det kan lastes ned her. Skjemaet må fylles ut og sendes pr. post til
Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo.

Kortet koster kr 700,- (ekskl. mva.). Når sekretariatet har mottatt søknaden, blir faktura på beløpet utsendt. Så snart innbetalingen er registrert, blir kortet satt i produksjon. Husk å legge ved passfoto - sort/hvit eller farger går like bra.

Ditt ID-nummer finner du hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (velg HPR-nummer autorisasjonsstatus i menyen på venstre side). Du kan også kontakte Statens Helsetilsyn, Tannhelseavdelingen på tlf.: 21 52 97 00.

Produksjonstiden er normalt 2 uker, men kan ta noe lenger tid siden oppstartkostnadene tilsier at vi bør sende 2-3 kort om gangen. Vilkårene for å disponere kortet er autorisasjon som tannlege og medlemskap i NTF.
Dersom kortet skulle bli borte eller stjålet, vennligst meld fra om dette til politi eller nærmeste apotek.

ID-kort søknad