Søk

NTFs medlemsforum gjenåpnet

NTFs medlemsforum ble midlertidig tatt ned for gjennomgang og evaluering i september. Nå er forumet gjenåpnet med noen tekniske endringer.

Medlemsforumet ble lansert høsten 2014 for å gi NTFs medlemmer et sted å diskutere saker seg imellom, men har ikke lykkes i å engasjere medlemmene og fyller i dag ikke funksjonen det var tiltenkt. NTFs hovedstyre og sekretariat ønsket derfor en evaluering for å se om det er hensiktsmessig å bruke ressurser på å drifte et slikt forum sammenliknet med andre kommunikasjonskanaler hvor mange flere medlemmer er engasjerte. Etter å ha installert noen tekniske endringer er nå medlemsforumet oppe igjen.

De tekniske endringene består av at innlegg og kommentarer må godkjennes av NTFs nettredaksjon før publisering for å påse at innholdet ikke bryter med lover, forskrifter og NTFs retningslinjer for nettpublisering. NTF forbeholder seg retten til ikke å publisere innlegg og kommentarer som ikke er i tråd med disse bestemmelsene. Denne funksjonen er tilsvarende Tidendes kommentarfelt.

NTF har mottatt henvendelser fra medlemmer som reagerte på den midlertidige stengingen av forumet. Hovedstyret har bestemt at evalueringen av medlemmenes bruk og nytte av forumet vil fortsette ut dette året før det tas en endelig beslutning om fremtiden for denne kanalen.

Les mer om retningslinjene for NTFs medlemsforum her

Publisert: 10.10.2017