Søk
Hjem     Organisasjonen  

Organisasjonen

Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening for landets tannleger som jobber for å ivareta tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser samt gode kollegiale forhold.

Visjon

Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.

Virksomhetsidé

NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold. Foreningen skal også arbeide for at odontologisk utdanning og forskning skal legge grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

Verdier for organisasjonen

- Ærlighet
- Åpenhet
- Profesjonalitet
- Respekt
- Engasjement
- Fleksibilitet
- Raushet

NTFs virksomhet deles inn i tre hovedområder

1. Medlemsrettet arbeid
2. Samfunnsrettet arbeid
3. Organisasjonsmessige forhold

NTFs organer

NTF består av en rekke organer:

Lokalforeninger

NTF har 21 lokalforeninger - med noen unntak er det en lokalforening i hvert fylke. Den som er medlem av NTF, må også være medlem av en lokalforening.

Studentforening

NTF har en egen studentforening, NTF Student, som skal ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter. Foreningen skal også være et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og være studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.

Spesialistforeninger

NTF har egne foreninger for alle de syv godkjente spesialitetene som finnes: