Søk
Hjem     Organisasjonen  

Valg i NTF - her er NTFs nye hovedstyre!

Valg av tillitsvalgte til NTFs ulike organer, inkludert hovedstyre, ble foretatt av representantskapet 2. desember. Camilla Hansen Steinum og Gunnar Amundsen ble gjenvalgt som henholdsvis president og visepresident.

NTF står foran en spennende periode med flere store utfordringer. Da er det gledelig at både president og visepresident ble valgt inn uten motkandidater eller debatt, og med 95 av 98 stemmer. Dette viser at hovedstyret har medlemmenes fulle støtte i årene fremover. Også for de andre organeneholdt representantskapet seg til valgkomiteens innstilling, og det var få benkeforslag og blanke stemmer.

Her er de endelige utvalgene:

NTFs hovedstyre

  • President: Camilla Hansen Steinum24293943_926157234216977_4870323794044184396_n
  • Visepresident: Gunnar Amundsen
  • Styremedlemmer: Heming Olsen-Bergem, Ellen Holmemo, Benedicte Heireth Jørgensen, Terje Fredriksen (nyvalgt) og Mette Johansen (nyvalgt).
  • Farshad Alamdari - representant fra Sentralt forhandlingsutvalg, med Hege Myklebust Vartdal som vararepresentant.
  • Ralf Husebø - representant fra Sentralt næringsutvalg, med Anne Kristine Solheim som vararepresentant.
  • Nye varamedlemmer er: 1. Ingvild Nyquist Borgeraas, 2. Kristoffer Øvstetun og 3. Kjetil Strøm.


Ordfører og varaordfører
Trond Grindheim og Ranveig Roberg gjorde en god og grundig jobb som ordfører og varaordfører og ble gjenvalgt.

Valgkomite
Aase Vintermyr (leder), Arnt Einar Andersen, Atle Hagli, Torbjørn Fauske og Grethe Wergeland

NTFs fagnemnd
I valget til fagnemnden kom det opp en rekke ekstra forslag, både som medlemmer og varamedlemmer. Fagnemnden ble til slutt seende slik ut:

Elisabet Jonsson (leder), Sverre Aukland (nestleder), Jie-Yuan Wu og Arne-Olav Lund (medlemmer). Camilla Pedersen og Anders Øren ble valgt som varamedlemmer.

Redaksjonskomité for NTFs Tidende
Medlemmene i redaksjonskomiteen er Jon E Dahl, Anders Goberg og Malin Jonsson, mens Anne Rønneberg og Kristin Klock ble valgt som varamedlemmer.

NTFs kontrollkomité
Styremedlemmer i kontrollkomiteen er 1. Hanne M. G. Almgren, 2. Rolf Terje Alvær og Geir Torsteinson. Personlige varamedlemmer er 1. Niklas Angelus, 2. Sigrid Bruuse Lunding og 3. Berit Øra.

NTFs råd for tannlegeetikk
Maria Alvenes (leder), Morten Klepp (nestleder), Birgit Hjorth Kollevold, Knut Gätzschmann og Line Pedersen. Varamedlemmer er Karen Reinholtsen, Mariann Hauge og Stein Tessem.  

NTFs ankenemnd for klagesaker
Stig Heistein, Anne Marte Frestad Andersen og Magne Granmar. Varamedlem er Karen Reinholtsen.

Sykehjelpsordningen for tannleger
Aleidis Løken (leder), Jon Tryggestad og Svein Øksenholt. Varamedlemmer er Elsa Sundsvold, Anne Kristine Solheim og Yun Therese Korstadhagen.

Revisor
PFK Beckmann Lundevall Revisjon AS fikk fornyet tillit og ble valgt som NTFs revisor for 2018 og 2019.

Publisert: 05.12.2017