Søk
Hjem     Organisasjonen  

Ny konstituert visepresident i NTF

NTFs visepresident Gunnar Amundsen har trukket seg fra vervet etter at han i juni ble valgt som ordførerkandidat for Høyre til kommunevalget 2019 i Haugesund. Etter skriftlig behandling i NTFs representantskap har hovedstyret konstituert Benedicte Heireth Jørgensen som ny visepresident for den gjenstående delen av valgperioden 2018-2019.

Ordførerkandidat i Haugesund

NTFs visepresident Gunnar Amundsen (Haugaland tannlegeforening) ble valgt som ordførerkandidat for Haugesund Høyre til kommunevalget 2019. Som en konsekvens av dette har Amundsen konkludert med at han må trekke seg fra vervet som visepresident i NTF. Han ble løst fra sitt verv per 30. juni 2018.

Gunnar Amundsen har ikke fartstid i lokalpolitikken, men har jobbet tett opp mot Storting og departement gjennom vervet i NTF. 14. juni ble Amundsen valgt til Haugesund Høyres ordførerkandidat med knapp margin etter en meget spennende avstemning.

– Jeg er ydmyk og stolt og vet at det er mye arbeid som står foran oss, uttalte Amundsen til HNYTT bare minutter etter at resultatet var et faktum. - Dette har vært veldig lærerikt og jeg har fått mye støtte. Nå er jeg motivert til å bygge et godt team som skal vinne valget neste år, sa Amundsen.

Benedicte Heireth Jørgensen ny konstituert visepresident

Benedicte cropNTFs vedtekter har en rekke bestemmelser angående visepresidenten, bl.a. at han/hun skal fungere som stedfortreder for presidenten. Visepresidenten velges av representantskapet ved separat og skriftlig avstemning. Mens presidenten og de øvrige medlemmene i hovedstyret har vararepresentanter, har visepresidenten ingen som kan erstatte vedkommende ved kortere eller lengre forfall i perioden.

Hovedstyret fant det derfor nødvendig å be representantskapet om anledning til å konstituere et styremedlem som visepresident for den gjenstående delen av valgperioden 2018-2019. Representantskapet ga sin tilslutning til at det hovedstyremedlemmet som mottok flest stemmer ved valget i 2017, kunne konstitueres i vervet som visepresident ut perioden. Første varamedlem trer da inn som fast møtende medlem av hovedstyret for samme periode. Forslaget ble sendt til skriftlig behandling i NTFs representantskap* via digital avstemning. Representantskapet støttet forslaget med godt over det nødvendige 2/3 flertall.**

Hovedstyret vedtok på sitt møte 29. august at Benedicte Heireth Jørgensen (Oslo tannlegeforening) tiltrer rollen som visepresident med umiddelbar virkning, og at 1. varamedlem Ingvild Nyquist Borgeraas (Vestfold tannlegeforening) trer inn som fast møtende medlem av hovedstyret.

- Jeg ser frem til å tre inn i denne spennende rollen. Det gir trygghet å vite at jeg har en utrolig flink president, et hardt arbeidende sekretariat og et dyktig hovedstyre med god gruppedynamikk i ryggen. Det 1,5 året frem til neste representantskapsmøte blir helt sikkert utfordrende og med en bratt læringskurve, men jeg er klar, uttalte Benedicte Jørgensen etter at hovedstyret hadde konstituert henne.* De medlemmer som ble valgt til å representere sine respektive lokalforeninger på NTFs representantskapsmøte i 2017, utgjør det sittende representantskapet fram til nytt blir satt høsten 2019.

** Saksbehandlingen ble gjennomført med fire utsendinger på e-post i perioden 13.-30. august. Dette ga 99 % oppslutning. 91 representanter stemte for, mens kun 1 stemme ble avgitt mot forslaget. En representant deltok ikke i avstemningen.

Publisert: 29.08.2018