Søk
Hjem     Medlem     Medlemsfordeler  

Visma innkjøpsavtale

NTF har sagt opp innkjøpsavtalen Visma Fordel Ansatt og Fordel Bedrift. Avtalen utløper 20. juni i år.

Grunnen er at svært få medlemmer har benyttet seg av fordelsprogrammene, sett i forhold til den årlige avgiften NTF betaler. 
 
Visma tar direkte kontakt med de av våre medlemmene som er kunder i dag for mer informasjon.