Søk
Hjem     Medlem     Medlemsfordeler  

Villa Sana - Modum Bad

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. Denne ble utvidet i 2017.

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs). Kurset inneholder undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale.

Under oppholdet på Villa Sana har kursdeltakerne mulighet til å benytte seg av de fleste aktivitetsmulighetene på området til Modum Bad.

Klikk her for kursoversikt, søknadsskjema og mer informasjon om Villa Sana

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.


Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Mer informasjon finner du på Modum bad sitt nettsted