Søk
Hjem     Medlem     For studenter

Odontologistudenter bruker mest tid på studier

Resultatene fra Studiebarometeret 2016 er klare. Odontologistudentene er blant de som jobber mest, men er minst fornøyde med undervisningen.

I det store bildet er norske studenter godt fornøyd med kvaliteten på studiene - hele 77 % av studentene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. Men på odontologi er tilfredsheten synkende.  I 2014 ga studentene en score på 4,2, mens dette i 2016 var det gått ned til 3,7. Spesielt ser man at spørsmål om "medvirkning" trekker ned, mens "arbeidslivsrelevans" scorer høyt.

Les også: "Tall fra studiebarometeret 2016 avdekker store forskjeller på lærestedene"

Tabell hentet fra studiebarometeret 2016 - www.nokut.no

På tidsbruk havner odontologistudentene på en klar førsteplass - de legger ned hele 49,7 timer i uka når man legger sammen organiserte læringsaktiviteter og egenstudier, mot gjennomsnittet som ligger på 35,5.
 
Tabell hentet fra studiebarometeret 2016 - www.nokut.no
 

Last ned hele barometeret her (pdf) eller se www.studiebarometeret.no - her kan du også sammenligne tallene for UiO, UiT og UiB

 

Om studiebarometeret:

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på.
 
Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet, blant disse var 136 odontologistudenter. Spørsmålene handlet bl.a. ommedvirkningsmuligheter, eksamensform, tidsbruk, internasjonalisering, forventinger, arbeidsrelevans, undervisining og veiledning. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer. 

Publisert: 07.02.2017