Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Odontologistudentene bruker mest tid på studiene

Resultatene fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret viser at det er odontologistudentene som bruker mest tid på studiene av alle i undersøkelsen.

tidsbruk 2018I snitt oppgir norske heltidsstudenter at de bruker om lag 35 timer i uken på studiene sine. Til sammenlikning bruker odontologistudentene 49 timer i uken, og havner med dette på førsteplass sammen med arkitektstudentene. Disse to studieretningene var også på topp i fjorårets undersøkelse.

Tallene for odontologi viser en relativt stor nedgang i rapportert tidsbruk på organiserte aktiviteter (-2,1 time). Det er den største nedgangen i undersøkelsen. Total tidsbruk holder seg likevel stabilt, noe som betyr at tiden brukt på egenstudier øker.


Middels fornøyde (sammenliknet med andre studieretninger)

overordnet tilfredshetOdontologistudentene er på topp når det gjelder opplevde forventninger fra de faglige ansatte (4,1), men scorer dårligst når det gjelder opplevelse av å kunne medvirke til innhold og opplegg i studieprogrammer samt hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp (2,1).

Når det gjelder overordnet tilfredshet ligger odontologistudentene på 4,0 av 5, noe som er tett opp til gjennomsnittet i undersøkelsen (4,1). Variasjonen mellom politistudentene som er mest tilfreds (4,7) og grunnskolelærerutdanningen som er minst tilfreds (3,6), er liten.


Liten forskjell mellom de norske lærestedene i odontologi

Generelt scorer alle tre masterprogrammene noe høyere i år enn i fjor, og forskjellene mellom lærestedene er mindre. Klikk her for å lese saken "Tall fra studiebarometeret 2016 avdekker store forskjeller på lærestedene" om fjorårets barometer.

studiebarometer_sammenlikning_illlustrasjon

Klikk her for å sammenlikne tallene fra UiO, UiB og UiT


Om Studiebarometeret

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på. Undresøkelsen ble gjennomført for femte gang høsten 2017. Om lag 31 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48 %. Rundt 180 odontologistudenter deltok i undersøkelsen i 2017.

Generelle hovedfunn:

  • Norske studenter er fornøyde: 75 % av studentene er tilfreds eller svært tilfreds.
  • Arbeidslivsrelevans er et av områdene studentene er mest fornøyde med: 84 % mener studieprogrammet deres er yrkesrelevant eller at det i stor grad er yrkesrelevant.
  • Studentene er minst fornøyde med tilbakemelding og veiledning.

Hele rapporten kan lastes ned på www.nokut.no

Publisert: 06.02.2018