Søk

Oppdatert kurs for tannleger om trygdestønad

Rundskrivet om regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling (det gule heftet) har blitt revidert for 2019. Vi har innarbeidet disse endringene i vårt nettbaserte kurs om trygdestønad, og det nye, oppdaterte kurset ligger nå tilgjengelig på NTFs nettsider.

NTF_Logo_Tank_Vert_RGBAlle medlemmer oppfordres til å ta dette kurset (eventuelt på nytt), slik at du er oppdatert i forhold til HELFO-refusjoner.

Klikk her for å lese mer om Kurs for tannleger i trygdestønad

Kurset er gratis og gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Vi minner om kurset, sammen med de 4 andre nettbaserte kursene om myndighetskrav, er obligatoriske, og at alle medlemmer skal ha bestått disse kursene innen utgangen av 2020.

Les mer om Tannlegeforeningens Nettbaserte Kurs (TANK)

Publisert: 08.02.2019