Søk

Nytt nettbasert kurs om trygdestønad er lansert

Endelig kan vi lansere NTFs nye Tank-kurs om trydgestønad - det såkalte HELFO-kurset.

NTFs representantskap 2015 vedtok at et utvalg av de nettbaserte kursene skal være obligatoriske for alle yrkesaktive medlemmer. Dette gjelder kurs som tar for seg ulike myndighetskrav i tillegg til tema som NTF mener det er særlig viktig at tannleger er oppdatert på. Disse obligatoriske kursene vil være gratis for medlemmene.

Vi lanserer nå det nyeste av våre nettbaserte kurs: Kurs for tannleger om trygdestønad

Hvor stødig er du i HELFO sine 15 innslagspunkt?

I vårt nye, nettbaserte kurs vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om pasientenes refusjonsrettigheter og de gjeldene takstene.

Kurset er mer et oppslagsverk enn et tradisjonelt kurs, og inneholder kasus og forslag til mulige løsninger.

Kurset gjennomføres i sin helhet på nettet. Kurset avsluttes med en "eksamen". Når denne er bestått vil det angitte antall kurstimer automatisk overføres til din kursprofil hos NTF.


Ny plattform for nettbaserte kurs

I tillegg til at det nye Tank-kurset nå lanseres, har vi gått over på en ny plattform for de nettbaserte kursene. Vi håper medlemmene blir fornøyd med både kurset og den nye løsningen.

De nettbaserte kursene kan gjennomføres når som helst på døgnet så lenge du har nettilgang.

Her finner du mer informasjon om Tank-kursene samt link til registrering/deltakelse.

Publisert: 19.01.2016