Søk

Nytt kurs: Quick & Dirty kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis

Nasjonale retningslinjer for legemiddelbruk samt hva som er allment akseptert av norske fagmiljøer kan være svært annerledes for tannleger som har sin tannlegeutdannelse i land utenfor Norge.

Hva gir kurset deg?

Kurset er ment som en generell innføring i hvilke typer legemidler som brukes til hva i en odontologisk allmennpraksis i Norge. Retningslinjer for dosering samt hva en skal være oppmerksom på med hensyn til pasientenes ordinære legemidler.

Kurset tar også for seg hvilke regler og krav som gjelder for utøvelse av tannlegevirksomhet med hensyn til legemidler i Norge. Regelverk for import av legemidler til odontologisk bruk som ikke finnes tilgjengelig i Norge vil bli gjennomgått.

Meld deg på nå via NTFs kurspåmelding

Antibiotika (2)Målgruppe: Tannleger utdannet utenfor Norge og evt. andre interesserte
Dato: Lørdag 7. april 2018
Tidspunkt: kl 08:30 - 13:00
Kursavgift: kr 1.650
Sted: Store Auditorium, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsvegen 69/71

Kursholder: Professor i farmakologi UiO, Lasse Ansgar Skoglund, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Kurset teller 4 timer i NTFs etterutdanningsprogram.

Praktisk informasjon: Bussrute 37 og 20 stopper like ved kursstedet. Parkeringsplasser i området finnes, men er dessverre avgiftsbelagt av Oslo kommune.
Publisert: 09.03.2018