Søk

Nytt Tank-kurs om strålevern!

Kurs for tannleger om Strålevern har lenge blitt etterspurt og nå er det endelig på luften! Kurset inngår som et av de gratis, obligatoriske Tank-kursene.

Kurset er utviklet for å møte myndighetskravet om årlig, relevant, dokumenterbar opplæring i strålevern og strålebruk (Strålevernforskriften av 1. januar 2011)

Kurset består av fire moduler:

  • Generell del
  • Dental røntgenapparatur
  • OPG
  • CBCT

Mer informasjon om kurset, samt link til påmelding finner du på sidene for Kurs og utdanning / Nettbaserte kurs
 

Gratis og obligatorisk

NTFs representantskap 2015 vedtok at et utvalg av de nettbaserte kursene skal være obligatoriske for alle yrkesaktive medlemmer. Dette gjelder kurs som tar for seg ulike myndighetskrav i tillegg til tema som NTF mener det er særlig viktig at tannleger er oppdatert på. Disse obligatoriske kursene vil være gratis for medlemmene.

Publisert: 01.03.2016