Søk

Ny forskning beviser at norske tannleger en samstemte og faglig dyktige

Et ferskt forskningsprosjekt ved Det odontologiske fakultet, UiO, viser at norske tannleger er svært samkjørte i hvordan de stiller diagnoser, og at tannlegene utfører arbeid av høy kvalitet.

Resultatene er hentet fra Andreas Dobloug sin doktorgradsavhandling. Dobloug er informatiker med statistikkompetanse og skal snart disputere med sin doktorgrad ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo.

Andreas Dobloug
Foto: Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO.

Lik behandling over hele landet
Oppgaven er basert på analyser av tall fra Norsk tannhelsetjeneste og Statistisk sentralbyrå. Dobloug har blant annet sammenlignet kariesdiagnostiseringen til cirka 1 280 tannleger, som til sammen har behandlet nesten en million pasienter. Resultatet viste at det var lav variasjon i hvordan tannlegene vurderte kariestilfellene, og at det var mindre enn én prosent variasjon mellom fylkene.

"En sammenstilling av ulike data viser at det generelt sett er svært god kvalitet på det arbeidet tannleger i Norge gjør med fyllinger", forteller Dobloug i et intervju på fakultetets nettsider.  Han mener at høy kvalitet på tannlegeutdanningene, samt Tannlegeforeningens gode etterutdanningstilbud, kan være viktige bidrag til at norske tannleger er så samstemte.

Les mer om forskningsprosjektet på www.odont.uio.no

Publisert: 11.08.2016