Søk

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

​Master of Management programmet i helseledelse skal utdanne ledere for helse- og omsorgstjenestene i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. 15. april er det søknadsfrist for studieoppstart til høsten.

folder-helseledelse-2019_Page_1Utdanningen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI, og har fokus på ledelse, endring og innovasjon.

Målgruppe:
Enhets- og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner, herunder offentlige og private sykehjem, hjemmebaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelse- tjenesten, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester, fylkestannleger, overtannleger og klinikkledere. Programmet passer også for ledere av større private praksiser.

Hva inneholder utdanningen?
• Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
• Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helseog omsorgstjenesten
• Ledelse av innovasjon og endring
• Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
• Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning
• Jus, internkontroll og etikk

Søknadsfrist: 15. april 2019

Mer informasjon og link til påmelding finner du på www.bi.no

Publisert: 12.03.2019