Søk

​Kurs i praktisk bruk av CBCT

Meld deg på kurs i praktisk bruk av CBCT, og få generell kompetanse i bruk av CBCT og strålevern i henhold til Strålevernforskriften. Kurset vil også ta for seg muligheter og begrensninger med røntgenmetoden, samt ulike indikasjoner for CBCT-undersøkelser.

Tid: 4. - 7. juni 2019, kl 09:00 - 16:00 alle dager

Sted: Institutt for klinisk odontologi, Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO - Geitmyrsveien 71

Påmelding via NTFs kurspåmeldingssystem

Kurset vil gi teoretisk kunnskap og praktisk trening i bruk av CBCT (cone beam computed tomography/3D røntgen).


Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stiller gjennom strålevernforskriften og Veileder 14 mange krav til klinikker som benytter CBCT i sin virksomhet. I tillegg til krav om radiolog for berettigelse, optimalisering og bildetolkning, og fysiker for optimalisering og apparatkontroller, er det krav til tilpasset strålevernskompetanse og apparatopplæring for tannleger som skal utføre CBCT-skanning på pasienter.

Hovedformålet med kurset er derfor å gi tannleger tilpasset strålevernskompetanse til å utføre optimaliserte CBCT-skanninger på pasienter. Kurset vil i tillegg ta for seg muligheter og begrensninger med røntgenmetoden, samt ulike indikasjoner for CBCT-undersøkelser. Opplæring i relevant regelverk vil gis, samt forslag til rutiner og råd for et godt samarbeid med radiolog og fysiker.

Apparatspesifikk opplæring, dvs. opplæring i den enkelte klinikks CBCT-modell, dekkes ikke og må gis av f.eks. leverandør. Opplæring i bildetolkning dekkes heller ikke.

Opplæringen vil gis via forelesninger, oppgaver og «hands-on» trening. Avsluttende eksamen.

Kursgivere

  • Fra Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO:
  • Tore A. Larheim
  • Maria Redfors
  • Margareth Kristensen Ottersen
  • Caroline Hol
  • Ulf Riis
  • Gerald R. Torgersen

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:
  • Kristine Wikan

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Linda Z. Arvidsson, Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO

Målgruppe
Tannleger

Kursform

Teori og praktisk undervisning

Antall deltakere
Maks 16 (minimum 10)

Kursavgift
Kr 19.000,-

Lunsj
Lunsjkuponger for bruk i kantinen er inkludert.


Påmeldingsfrist
1. juni 2019

Nærmere informasjon
Kontakt Førsteamanuensis Linda Z. Arvidsson, UiO
E-post: l.z.arvidsson@odont.uio.no
Tlf: 22 85 21 96/ 22 85 22 34

Kurset teller 24 timer i NTFs etterutdanningssystem

Publisert: 27.03.2019