Søk

Fagdag ved tannteknikerutdanningen

Tannteknikerutdanningen ønsker å invitere tannteknikere, tannleger, tannpleiere og studenter innenfor de tre tannhelseprofesjonene til fagdag ved OsloMet - Storbyuniversitet.

Tid: 6. mai 2019

Sted: OsloMet

Dagen starter med registrering fra 8.15 – 08.45. Deretter fylles dagen med faglig tema som i år har fokus på samarbeid innen tannhelseprofesjonene.

Det vil bli tre faglige temaer:
"Samarbeid mellom tannhelsepersonell"
v/ Jørgen Gad, Artpro AS
"Hvem er dagens eldre og hvilken betydning har kostholdet for tannhelsen"
v/ Ida Synnøve Grine, UIO
"Ulike aspekter ved moderne keramiske restaureringer med spesielt fokus på zirkonia"
v/ Marit Øilo, NIOM

Temaene følges opp med diskusjoner rundt relevante case.

Last ned pdf av program fagdag tannteknikere 2019

Fagdagen er et kostnadsfritt tilbud i regi av Tannteknikerutdanningen.
Fagdagen inkluderer kurs, i tillegg til varm lunsj.

Fagdagen teller 5 timer i NTF obligatoriske etterutdanning

Påmelding: via mail til terje.nilsen@oslomet.no
Påmeldingsfrist: 24.04.2019

Foto: OsloMet

Tannteknikk_bachelor

Publisert: 20.03.2019