Søk

Kontakt oss

For å gi en raskere og bedre medlemsservice ber vi om at du oppgir medlemsnummer ved alle typer henvendelser.

Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post. Sensitive opplysninger kan sendes som vanlig brevpost, eller som passordbeskyttet vedlegg til e-post.

Klikk her for å se hvordan vedlegg kan passordbeskyttes.

Generelle henvendelser:

Telefon: 22 54 74 00
Telefontid: Kl 0800-1130 og 1200-1530
E-post: post(at)tannlegeforeningen.no


Besøksadresse
Haakon VIIs gt 6, 0161 Oslo

Postadresse
Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Klikk her for å se en oversikt over de ansatte i NTF


Juridisk medlemsrådgivning:

Et av NTFs medlemstilbud er gratis juridisk medlemsrådgivning i spørsmål som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege. Dette enten som arbeidsgiver (praksiseier) eller som ansatt i offentlig eller privat sektor.

Du kan henvende deg til oss enten per telefon eller skriftlig, gjerne på på e-post. Husk å oppgi ditt medlemsnummer når du tar kontakt med oss.

E-post: jus@tannlegeforeningen.no
Innkomne saker vil bli fordelt til en rådgiver så snart som mulig.

Telefon: mandag, onsdag og torsdag: 1200-1530

Obligatorisk etterutdanning:
E-post: oeu(at)tannlegeforeningen.no

Nyheter

Flere nyheter