Søk

Revidert versjon av pasientplakat - Gjør kloke valg kampanjen

Vi har fått tilbakemeldinger om at ordlyden på pasientplakaten kunne misforstås som en advarsel om at våre medlemmer driver med overbehandling. Det var aldri hensikten, og vi har derfor endret ordlyden på plakaten.

Pasientplakat Kloke valg 18.des.2018Kampanjen skal stimulere til samtale mellom behandler og pasient og motivere pasienten til å bli en mer aktiv deltaker i valg av behandling. Plakaten er utelukkende ment til bruk på tannlegekontoret.

Samtidig ønsker vi å bevisstgjøre medlemmene på de utvalgte temaene og på den måten bidra til refleksjon omkring egen praksis. Målet er kontinuerlig forbedring, og kampanjen er således helt i tråd med NTFs arbeid for utvikling og styrking av tannhelsetjenesten.

Vi håper den nye ordlyden på pasientplakaten tydeliggjør at det handler om dialog mellom behandler og pasient ved viktige avgjørelser.

Pasientplakaten er ment som utgangspunkt for samtale i egen praksis. VI håper medlemmene vil bruke den og støtte opp om kampanjen.

Vi takker engasjerte medlemmer for tilbakemeldingene!

Klikk her for å laste ned den reviderte versjonen av pasientplakaten

Publisert: 18.12.2018