Søk

Gjør kloke valg kampanjen

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer til samtale mellom behandler og pasient om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige - de kan i verste fall være skadelige.

Brosjyre NTF Kloke valg_20.11_Page_1Kampanjen har to hovedmålgrupper - behandlere og pasienter - som sammen gjør kloke valg. Kampanjen skal oppfordre til samtale om å finne helsetjenester som

 • det er god evidens for
 • ikke påfører skade
 • virkelig er nødvendig


Nedlastbart materiale


For tannleger

Tannlegeforeningen har i samarbeid med spesialistforeningene utarbeidet en liste med anbefalinger til tannleger i klinisk praksis. Listen inneholder seks ulike undersøkelser og behandlinger innenfor odontologi som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Hvert råd har en kort beskrivelse og referanser til faglige studier som støtter rådene.

6 råd til tannleger i klinisk praksis

For pasienter

Pasienter oppfordres til å stille fire spørsmål om utredning og behandling:

 • Trenger jeg denne testen / prosedyren / behandlingen?
 • Hva er risiko og bivirkninger?
 • Finnes det alternativer?
 • Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Pasientinformasjon til venteværelset


Kampanje på tvers av helseprofesjoner

Den norske legeforening har tatt initiativet til denne norske versjonen av den internasjonale "Choosing wisely" kampanjen.

Med seg har Legeforeningen invitert en rekke andre helseprofesjoner til å identifisere kunnskapsbaserte anbefalinger om tester, prosedyrer og behandlinger innenfor sitt fagfelt, som de mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten.

Følgende foreninger og organisasjoner er så langt med på kampanjen (per november 2018):

 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk optikerforbund


For mer informasjon om kampanjen sentralt, se www.klokevalg.org