Søk

Ved sykdom og svangerskap

Opplysninger om svangerskaps- og sykepenger fra NAV, Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, Sykehjelpsordning for tannleger etc. Nyttig enten du arbeider i offentlig eller privat sektor.

Sykehjelpsordningen:

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF. Støtte fra ordningen forutsetter arbeidsuførhet som følge av skade/sykdom på 50% eller mer.
Les mer her...

 

Sykeavbruddskassen:

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikring gir dekning mot driftsutgifter ved fullstendig fravær som følge av sykdom. Les mer på www.sykeavbruddskassen.no
 

Folketrygdens ytelser/ NAV

Om krav på sykepenger og svangerskapspenger for privatpraktiserende og offentlig ansatte tannleger. Les mer her...
 

Forsikring

Om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og NTFs bank og forsikringsavtaler.
Les mer her...

 

Relevante artikler fra Tidende:

Regler for egenmelding ved sykdom 2014; 124: 327

Oppsigelsesvern ved sykdom 2014; 124: 61