Søk

Nytt medlemstilbud på pensjonsrådgivning

Tannlegeforeningen har inngått en avtale med konsulentselskapet Actecan som gir alle medlemmer rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand.

Medlemsveiledningen kan blant annet omfatte:
-    en gjennomgang av hvilke pensjonsutbetalinger medlemmet kan forvente å få i alders- og uførepensjon fra folketrygd, tjenestepensjonsordninger og ev. AFP og privat pensjonsordning og hvilke pensjonsrettigheter de har i dag
-    besvarelse av konkrete spørsmål medlemmet har knyttet til sine egne pensjonsforhold, herunder for eksempel å hjelpe medlemmet med å forstå konsekvensene for pensjon ved å bytte jobb  

Actecan tilbyr ikke finansiell rådgivning, det vil si at det ikke vil bli gitt konkrete råd eller anbefalinger om hvor pensjonsmidler bør plasseres for å få maksimalt utbytte. Actecan vil imidlertid kunne forklare medlemmene hva en «risikoprofil» er i pensjonssammenheng, og hvordan ulike profiler kan gi ulik pensjon og risiko.

Rabattert pris er kr 2000 per time, og en rådgivningssekvens vil normalt være på to timer.

Hvordan bestiller man tjenesten?
For å sikre at de som henvender seg til Actecan er medlem av Tannlegeforeningen og dermed har rett til veiledning innenfor avtalen mellom Actecan og Tannlegeforeningen, skal kontakten gå via Tannlegeforeningen. Ønsker du å benytte deg av tilbudet sender du derfor en epost til jus@tannlegeforeningen.no. Tannlegeforeningen vil så sende en e-post med din kontaktinformasjon til Actecan som vil ta direkte kontakt med deg for å avtale tid for veiledningen.

Om Actecan
Actecan er et konsulentselskap som tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon. For mer informasjon se www.actecan.no

Publisert: 06.06.2015