Søk

NTFs tariffpolitikk - tariffområder og avtaler

"Den norske tannlegeforenings tariffpolitikk" vil være NTFs overordnede tariffpolitiske styringsdokument for tariffpolitikken i alle tariffområdene NTF har partsstatus. Selv om lønndannelsen i tariffområdene skjer svært ulikt, er den tariffpolitiske målsettingen at den skal gi medlemmene en bedret lønnsutvikling gjennom lokal lønnsdannelse, uten det tradisjonelle kollektive fordelingselement, knyttet til individuelle kriterier som gjenspeiler tannlegenes ansvarsfulle og autonome yrkesutøvelse.

Styringsdokumentet stadfester det bærende prinsippet om at lønnsdannelsen kun skal skje lokalt, samt at det åpner for at arbeidsgiver ensidig kan fordele de individuelle tilleggene. Dette forutsetter imidlertid lokal enighet.

Last ned "Den norske tannlegeforeningens lønnspolitikk" (pdf)

Klikk på linkene under for å lese mer om de ulike tariffområdene og deres gjeldende avtaler