Søk

​Særaldersgrensen og pensjon under press

Det pågår for tiden to pensjonsdiskusjoner som vil bety mye for våre medlemmer i DOT. Én om særaldersgrenser og én om alt det andre. Den ene pensjonsdiskusjonen involverer regjeringen og partene i arbeidslivet. Der er også Akademikerne og NTF med.

Prosessen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet for å få på plass en pensjonsløsning for offentlig ansatte skal være klar innen 1. mars. Avtalen om pensjon skal inneholde en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning og overgangsregler. I arbeidet til nå er det tatt utgangspunkt i å vurdere pensjonsordninger for personer med aldersgrense 70 år, men ikke ordningene for personer med særaldersgrenser.

Særaldersgrenser
- Særaldersgrensen er gått ut på dato, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i et intervju til Aftenposten (kun for abonnenter)

36.000 statlige ansatte har stillinger som medfører at de kan gå av med pensjon før vanlig pensjonsalder. Endres særaldersgrensene for disse, vil dette få smitteeffekt for ansatte med tilsvarende avtaler i kommunene. Ifølge tall fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) har over 105.000 kommunalt ansatte stillinger som har særaldersgrense på 65 år eller lavere. Av disse går 24 prosent av med pensjon før de fyller 65. Tannleger kan benytte seg av den såkalte 85-årsregelen som innebærer at ansatte med særaldersgrenser kan gå av med pensjon tre år før aldersgrensen, hvis summen av alder og antall år i jobben utgjør 85 år.

Den andre pensjonsdiskusjonen handler altså om det skal gjøres endringer når det gjelder særaldersgrensene. Særaldersgrenser er blitt en egen diskusjon på grunn av den borgerlige enigheten om statsbudsjettet for 2018. Da ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om følgende anmodningsforslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv.» (Vedtak 42 på www.stortinget.no)

Regjeringen vil komme tilbake til hvordan dette skal følges opp, blant annet i lys av den pågående prosessen om offentlig tjenestepensjon. Tannlegeforeningen følger prosessen tett. Pensjon og særaldersgrenser vil bli, i tillegg til årets lønnsoppgjør, viktige tema under årets Tariffkonferanse som går av stabelen 8. – 9. mars i Oslo.

Les mer om NTFs Tariffkonferanse

Publisert: 12.01.2018