Søk

Sykehusstreiken trappes opp i morgen

Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik fredag 16.september. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt.

- Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i en pressemelding fra Akademikerne helse.

- Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen. Målet er å skyve styrkeforholdet fra felleskapet og over til arbeidsgiver. Når arbeidslivsforskere mener norsk arbeidsliv blir satt tilbake til 1890-tallet dersom Spekter vinner frem, er det ikke rart et en samlet norsk fagbevegelse reagerer, sier Frøyland.

Fra fredag morgen har Akademikerne 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Vestre Viken, Finnmarkssykehuset, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandsykehuset og Helse Nord RHF.

- Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier Frøyland.  

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

Streiken har vart siden onsdag 7. september.

For ytterligere opplysninger se www.akademikerne.no

Publisert: 15.09.2016